13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Nástup žáků 12. 4. 2021

Příchody do školy na prezenční výuku od 12. 4. 2021

Budova ŠD

0. A - 7.45 h

0. B - 7.50 h

I. A - 7.40 h

Hlavní budova

II. A - 7.40 h - přední vchod

II.B - 7.40 h - zadní vchod

V. C - 7.45 h - přední vchod

IZS - 7.45 h - zadní vchod

Budova Táborská

III.B - 7.45 h

IV. B - 7.40 h

IV. C - 7.35 h

Prosíme o dochvilnost - zvláště v pondělí a ve čtvrtek, kdy bude probíhat testování žáků.

Žáci mají povinnost mít zakrytá ústa a nos zdravotnickou rouškou po celou dobu ve škole. Je vhodné, aby žáci měli roušku náhradní.

Bližší informace o organizaci dne (výuka a případné změny, odchody ze školy, jídelna, …) zákonní zástupci obdrželi od třídních učitelů.

Design by SITMP