13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Mikulášská nadílka pro nemocnici

I žáci a děti z 2., 5. a 6. oddělení školní družiny nadělovali na Mikuláše dárečky. Vyrobili více jak 60 kusů vlastnoručně nazdobených sádrových odlitků a papírových závěsných andílků.

     

Ty potom ve spolupráci se slečnou Lenkou Metličkovou, naší bývalou zaměstnankyní, putovaly do Fakultní nemocnice Bory k dětem, které musely strávit tento den v nemocnici. I tak drobné dárečky udělaly dětem velikou radost a zpříjemnily jim tak jejich pobyt mimo domov.

Design by SITMP