13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace ze školní jídelny

Informace o vydávání obědů od 18. 11. 2020

Pro děti a žáky přípravných, 1. a 2. ročníků, kteří nastupují od 18. 11. 2020 jsou obědy od 18. 11. 2020 automaticky přihlášené. Pokud nechcete, aby se dítě stravovalo, je nutné oběd odhlásit (v pátek 13. 11. 2020 do 14.15 přes aplikaci STRAVA nebo mailem vedoucí ŠJ do pondělí 16. 11. 2020 do 10.00 hodin). Platí i pro žáky Církevní ZŠ Plzeň.

Děti a žáci z prezenční výuky (0. 2. ročník) se stravují v prostoru školní jídelny (nutné dodržování zvýšených hygienických pravidel).

Na dotovaný oběd mají nárok i žáci při distanční výuce (3. - 9. ročník) - vyzvedávání pouze "přes okýnko" do vlastních nádob u zadního vchodu do školní kuchyně v době 11.15 - 13.30 h. Obědy musí být dva dny předem přihlášeny.

mail - vedoucí školní jídelny radovama@zs13.plzen-edu.cz 

web STRAVA - https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni 

Design by SITMP