13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Na základě usnesení vlády č. 12 ze dne 7. 1. 2021 se prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav a provoz škol zůstává ve stejném režimu jako v období do 10. ledna 2021. Znamená to, že:

- do školy docházejí na prezenční výuku děti 0. ročníku a žáci 1. a 2. tříd. Pravidla pro prezenční výuku ZDE.

- Žáci 3. - 9. tříd mají povinnou distanční výuku.

O formě distanční výuky jsou žáci a zákonní zástupci informováni přes Školu OnLine. Pokud se žák nemůže účastnit online výuky, je zákonný zástupce povinen žáka omluvit.

Děkuji všem za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Design by SITMP