13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Prezenční výuka ve škole 

- Pro děti přípravných tříd a žáky 1. a 2. ročníku

- Výuka bude probíhat dle nastaveného rozvrhu (s omezením zpěvu a sportovních činností).

- Do výuky bude zařazován dle aktuálního počasí pobyt venku na čerstvém vzduchu a bude probíhat pravidelné větrání (doporučujeme zvolit pro děti teplé oblečení či více vrstev :-)).

- Děti a žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - doporučujeme minimálně 2 ks roušek (vhodně hygienicky uložené)

- Příchod do školy bude opět organizován s časovým odstupem - žádáme děti a rodiče o tvorbu třídních skupinek a zamezit tak promíchávání tříd

I. A + I. B
7.40
před ŠD
0. A + 0. B
7.50
před ŠD
I. C
7.40
přední vchod hlavní budovy
II. B
7.40
zadní vchod hlavní budovy
II.A
7.50
přední vchod hlavní budovy

  

 Školní družina

- Činnost ŠD bude probíhat pro přihlášené děti a žáky 0. - 2. ročníku.

- S ohledem na hygienické a provozní možnosti zajištění chodu školy a družiny bude provoz družiny v době 6.30 - 16.30.

- Činnost školní družiny bude probíhat v prostorách tříd, kde bude probíhat výuka (0. A, 0. B, I. A, I, B - budova školní družiny, I. C, II. A a II. B - hlavní budova školy).

- Vyzvedávání dětí - budova ŠD přes BellHop, hlavní budova přes "vrátnici" - zvonek "družina".

 Distanční výuka

- Pro žáky 3. - 9. ročníku je povinná výuka v nastaveném distančním režimu.

- Žáci, kteří nemají dostatečné IT vybavení, si vyzvedávají a odevzdávají práci na doma ve vestibulu školy v době 8.00 - 15.00 hodin (minimálně 2x v týdnu!!).

- Možnost individuálních konzultací v případě potřeby - vždy jeden žák a jeden pedagog (po předchozí domluvě).

- Při konzultacích je nutné dodržovat hygienická opatření (3R).

Školní jídelna (bližší informace ZDE)

- Pro děti a žáky prezenční výuky je možnost stravování v prostoru školní jídelny (stravuje se třída - společně děti družinové i nedružinové)

11.30
I. A
I. B
11.50
0. A
0. B
12.10
I. C
 
12.30
II. A
II. B

 

 - Žáci, kteří mají povinnou distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd - lze vyzvedávat přes okýnko u zadního vchodu do kuchyně v době 11.30 - 13.30.

- Bližší informace o přihlašování a odhlašování obědů ZDE.

 

Design by SITMP