13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020

Prezenční výuka od 18. 11. 2020 pro děti přípravných tříd a žáky 1. a 2. ročníku

- výuka bude probíhat dle nastaveného rozvrhu - nevyučuje se hudební a tělesná výchova (činnosti budou vhodně uzpůsobeny )

- do výuky bude zařazován dle aktuálního počasí pobyt venku na čerstvém vzduchu a bude probíhat pravidelné větrání (doporučujeme zvolit pro děti teplé oblečení či více vrstev :-))

- děti a žáci mají povinnost nosi roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) - doporučujeme minimálně 2 ks roušek (vhodně hygienicky uložené) při celodenním pobytu (škola + družina)

- příchod dětí a žáků bude organizován s časovým odstupem - rodiče budou informováni mailem třídní učitelkou nejpozději v pondělí 16. 11. 2020 odpoledne

Školní družina

- děkujeme za vyplnění rychlého průzkumu pro chod ŠD a zvážení nutné doby pobytu Vašich dětí v ŠD (s ohledem na nutnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole a družině)

- činnost ŠD bude probíhat pro přihlášené děti a žáky 0. - 2. ročníku

- s ohledem na hygienické a provozní možnosti zajištění chodu školy a družiny bude provoz družiny v době 6.30 - 16.00 (v mimořádných případech dle domluvy  déle)

- činnost školní družiny bude probíhat v prostorách tříd, kde bude probíhat výuka (0. A, 0. B, I. A, I, B - budova školní družiny, I. C, II. A a II. B - hlavní budova školy)

- vyzvedávání dětí - budova ŠD přes BellHop, hlavní budova přes "vrátnici" - zvonek "školník"

- stravování v prostorách školní jídelny (pro přihlášené děti a žáky 0. - 2. ročníku) - bližší informace ZDE

 Distanční výuka

- pro žáky 3. - 9. ročníku nadále trvá v nastaveném režimu - informace v ŠOL (u nižších ročníků přes mail rodičů)

- možnost individuálních konzultací v případě potřeby - vždy jeden žák a jeden pedagog (po předchozí domluvě)

- při konzultacích je nutné dodržovat hygienická opatření (3R) 

Design by SITMP