13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Exkurze - JE Temelín

Koncem května se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Zde navštívili renesanční zámeček Vysoký Hrádek, v jehož podkroví je umístěno informační středisko s moderně vybaveným kinosálem. Při besedě s průvodkyní se prostřednictvím počítačových ukázek a animací seznámili s funkcí jaderné elektrárny a její bezpečností. Nejvíce žáky upoutala mlžná komora. Na vlastní oči se přesvědčili, jak je naše okolí, ve kterém žijeme, doslova prošpikováno částicemi přírodního ionizujícího záření. V mlžné komoře viděli alfa, gama a kosmické záření. Na prostorových modelech si prohlédli hlavní výrobní blok, jaderný reaktor i jaderné palivo, které se v reaktoru štěpí. Kromě toho si mohli otestovat své znalosti při zábavném kvízu a seznámit se s vybranými prostory elektrárny ve virtuální procházce na PC. Žáci si tak zábavnou formou ověřili a doplnili znalosti z učiva fyziky, chemie a zeměpisu.

Poté následovala prohlídka historického města Písek, které leží v jihočeském kraji na zlatonosné řece Otavě. Nemohli opomenout nejstarší památku – kamenný most (též Jelení – nazván podle bytosti, která první přešla přes nově postavený most). Na břehu řeky Otavy je zaujaly překrásné sochy z písku. Ve městě ještě navštívili Prácheňské muzeum. Zde na ně čekaly expozice: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expozice živých ryb v muzeu). Některým žákům se velmi líbila Obrazová galerie českých panovníků, jiným krásné krystaly nerostů či expozice Písecký venkov v 19. století, kde je zaujal orchestrion.

Design by SITMP