13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Distanční výuka (on-line) na 13. ZŠ Plzeň

Distanční výuka nebyla a není pro nikoho jednoduchá. Pro žáky, jejich rodiče ale ani pro učitele.

Učitelé na Třináctce přistoupili k výuce na dálku s velkou zodpovědností a snahou co nejlépe v této těžké chvíli obstát. Absolvovali spoustu času při dovzdělávání se, účastnili se školení a webinářů. Muselo dojít k uzpůsobení pracovních míst, ať už doma nebo ve škole. Je za tím stres, obsahově i časově velmi náročná práce na přípravě online hodin a dalších aktivit. Delší dobu trvá i kontrola vypracovaných úkolů a zpětná vazba žákům.

Uvědomujeme si, že ani na druhé straně "barikády" to nebylo vždy jednoduché. I v domácím prostředí našich žáků muselo někde dojít k reorganizaci pracovních koutků a mnohdy plnění úkolů bylo velmi psychicky, fyzicky a časově náročné.

Myslíme si ale, že to zvládáme spolu dobře! :-) Určitě jsme od jara všichni udělali obrovský kus práce a když už distanční výuka online musí být, má smysl a dobrou úroveň. Učitelům, žákům i rodičům DĚKUJEME ZA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI při zvládání výuky na dálku!

Podívejte se, jak to bylo, je a jak se s tím všichni statečně "pereme" :-)

 

Design by SITMP