13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Devítka aneb Ohlédnutí za prvním společným týdnem

Letos vznikl opět nový kolektiv v deváté třídě - spojením dvou osmých. Vzájemně se nás většina znala, ale ... máme před sebou nelehký úkol naučit se určitým ústupkům, sžít se dohromady, dokázat prosadit svůj názor a chovat se k sobě ohleduplně a s respektem. Vznikl kolektiv plný dospívajících osobností s vlastními názory. Bylo tedy potřeba otevřeně si promluvit a nastavit si určitá byť i "nepsaná" pravidla, která se pokusíme společně dodržovat.
Proto jsme se hned druhý den školy v třídnických hodinách pokusili blíže se seznámit a najít si k sobě cestu. Prošli jsme několika společnými aktivitami, které nás některé bavili méně a některé více, ale myslím, že celkově jsme se nakonec všichni pobavili při hledání někoho, s kým máme cokoli společného, při předávání příběhu, při koulované nebo stavění kostek.
V pátek 6.9. za námi přišly dvě milé pracovnice P-centra a nás čekal program plný aktivit zaměřených na spolupráci, vzájemnou komunikaci a hledání pravidel, která by pro nás byla přijatelná a smysluplná. 
Věřím, že nám tyto dny pomohly a že nás čeká pohodový rok, kdy se budeme vzájemně respektovat a zvládneme vše společně vyřešit, ať už se nám to bude zdát sebetěžší.
Design by SITMP