13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Děti rodičů IZS

Informace pro rodiče vybraných profesí dětí, které jsou žáky naší školy.

V týdnu distanční výuky žáků škola poskytuje v době 6.30 - 16.30 pobyt ve škole (max. do počtu 30 žáků). V týdnu od 12. 4. 2021 se jedná o žáky tříd I. B, I. C, III. A, III. C, IV. A, V. A, V. B.

Zájemci kontaktují ředitelku školy vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz.. 

Vybrané profese IZS:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, …

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.

- zaměstnanci Úřadu práce ČR

- zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy ČR.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením zaměstnavatele.

Design by SITMP