13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Čtenářská výzva

Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od roku 2010. Navazuje tak na projekty Březen - měsíc internetu (1998-2008) a Březen - měsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955). Jde o celostátní akci podporující a propagující četbu.

I my se chceme připojit, a proto vyhlašujeme na měsíc březen Čtenářskou výzvu. Zapojení je dobrovolné a budeme rádi za zaslané fotografie a práce, jak se vám daří úkoly plnit (vše je na domluvě s vašimi vyučujícími českého jazyka). Přeji hezké chvilky při plnění úkolů a nezapomeňte se ke knihám chovat s úctou!

Design by SITMP