13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Biopoklad do školních zahrad

Třídy III. A a VII. A absolvovaly v uplynulém týdnu zajímavý ekologický program s názvem Biopoklad do školních zahrad.

Jako škola jsme se zapojili do ekologického projektu Spolku Ametyst, který si klade za cíl připomenout důležitost kompostování. Jako veliký dárek jsme obdrželi dva dřevěné kompostéry, o které se chceme starat, chceme bádat nad tím, jak to vlastně v kompostu funguje a jak vzniká půda.
Během projektu jsme si měli možnost prakticky porovnat a prozkoumat různé typy půdy, půdu z kompostu a živé rozkladače v něm. Postupovali jsme badatelským způsobem a v týmech jsme si užitečnost kompostu uvědomovali. Bylo nám také sděleno, jak kompost založit a jak se o něj starat.
Program byl užitečným přínosem pro ekologickou osvětu žáků. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit a užít si zajímavě zpestřený den.

Design by SITMP