13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Beseda s cestovatelem

Již tradičně navštívil naši školu cestovatel pan Kubeš. Tentokrát vyprávěl žákům šestých tříd své zážitky z cesty po západní Africe. Povídání bylo velmi zajímavé, mimo jiné se žáci dozvěděli o životě dětí a fungování škol v Africe. V závěru besedy pan Kubeš ochotně odpovídal na řadu otázek.

Design by SITMP