13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Beseda o zvířatech s Martinem Vobrubou

Ve středu 19. 6. k nám zavítal ze zoologické a botanické zahrady města Plzně mluvčí Martin Vobruba. Připravil si pro prvňáčky, druháčky a děti z přípravných ročníků povídání o zvířatech, které v zoologické zahradě chovají. Přinesl si s sebou i několik vypreparovaných exponátů. Celá přednáška a povídání bylo nejenom poučné, ale i velmi zábavné.

Design by SITMP