13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Zdeňka Vrátníková
Kontakt: vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz

 

25. ledna 2018 7:56

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP):vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalismus,…

 
 
Hodnocení v přírodovědných předmětech

28. srpna 2016 8:49

 Zásady hodnocení v přírodovědných předmětech – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie Podklady pro klasifikaciústní zkoušenípísemné testyaktivita v hodiněsamostatná práce v hodiněorientační…

 
 

1. října 2014 0:00

UŽITEČNÉ ODKAZYAnimace - pohybEl_obvodAnimace - kladkaRande s fyzikou - Česká televizeAnimace - pákaNEZkreslená věda - videaFYZIKÁLNÍ KŘÍŽOVKYObory_fyzikyPředpony_SI-1El_vlastnosti látek…

 
 
EU peníze školám - informace

11. července 2013 12:48

  Uvedený název patří projektu, který vypsalo MŠMT ČR pro zkvalitnění a podporu vzdělání na českých školách. Naše ZŠ se do projektu zapojila, vyplnila projektový záměr a zažádala o finanční…

 
 
Výukové sady ze šablony V/2

10. července 2013 19:35

Klíčová aktivita V/2  - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti V rámci šablony byly vytvořeny dvě sady výukových materiálů. V přiložených…

 
Design by SITMP