13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

8. A a 9. A v ZOO

V pondělí 18. listopadu měly 8. A a 9. A naplánovanou návštěvu zoologické zahrady. S ohledem na velmi nepříznivé počasí jsme byli nuceni změnit původní programy. Nakonec jsme se zúčastnili společného pořadu na téma Etologie zvířat a zajímavosti ze světa cizokrajných rostlin, který se konal v budově Lüftnerky. V závěru měli zájemci možnost se zblízka seznámit s hady a případně si je pohladit. Návštěvu jsme zakončili rozchodem po ZOO.

Design by SITMP