13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

1. A - Dopoledne s tenisem

Žáci 1. A měli  v pátek 4. 6. v rámci Šablon EU možnost zúčastnit se projektového dne se zaměřením na sport, konkrétně na tenis. Celý projekt byl pod záštitou zkušeného trenéra

ing. Petra Trojáčka, který vede Tenisovou akademii při Tenisovém oddílu Sokol Doudlevce.

Tenisové dopoledne jsme zahájili na tenisových kurtech, kde trenér  seznámil děti se základními tenisovými pojmy a názorně ukázal hru tenisu. Děti byly potom rozděleny do dvou skupin a pod vedením trenéra a paní učitelky se učily správné držení rakety, zkoušely nosit míček na raketě a driblovat míčkem o zem. Další částí byly ukázky praktického tenisového tréninku - cvičení obratnosti v žebříku, chytání míčku do kužele nebo běh mezi kuželi k síti.

Poslední částí byla práce s raketou a první pokusy o trefení míčku. Děti zjistily, že tato aktivita je už dost náročná a vyžaduje dlouhé cvičení.

Všem se dopoledne moc líbilo - děti prováděly všechny aktivity s vysokým nasazením a snahou o nejlepší výkon.

           

 

   
Design by SITMP