13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Vážení rodiče, jsme rádi, že jste projevili zájem o naší školu. Věříme, že máme Vašemu budoucímu prvňáčkovi co nabídnout jak v oblasti výuky tak v mimoškolních aktivitách. Zápis pro školní rok 2020/21 se týká dětí, které dovrší do 31.8.2020 šesti let věku a dětí, kterým byl udělen v minulém roce odklad povinné školní docházky.

Zápisy budou probíhat v termínu 6. - 8. dubna 2020

Kritéria přijetí

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pokynu MŠMT proběhnou zápisy  k povinné školní docházce pro šk. rok 2020/21 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Možnosti podání žádosti:

 • do datové schránky školy - adumv2q
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout žádost pouze prostým mailem)
 • poštou s termínem podáním nejpozději 8. 4. 2020
 • osobním podáním zákonným zástupcem v hlavní budově školy

Podání ve škole bude realizováno u vchodu do hlavní budovy v termínech

pondělí 6. 4. 2020 9.00 - 14.00

úterý 7. 4. 2020 9.00 - 18.00

středa 8. 4. 2020 9.00 - 14.00

V uvedený čas můžete osobně podat "Žádost o přijetí"  a další dokumenty. Prosíme o provedení rezervace času, abychom tak zabránili shlukování lidí.

Elektronická rezervace času návštěvy školy bude spuštěna 29. 3. 2020 v 15.00 a uzavřena 5. 4. 2020 ve 23.59. Pokud nemáte možnost provést si elektronickou volbu času, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám.

Návod k elektronické registraci najdete ZDE

Přihlášení provedete ZDE 

Žádáme o dodržení smluveného termínu.

Postup zápisu k povinné školní docházce aneb, co je třeba přinést za dokumenty - návod ke stažení ZDE

Zápis k základnímu vzdělávání

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (OP zákonného zástupce) - doložit pro fyzickou kontrolu

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • žádost o odklad povinné školní docházky ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti - doložit pro fyzickou kontrolu

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze ji otevřít pouze při minimálním počtu 10 dětí. Přednost mají děti s odkladem PŠD. Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad a budete mít zájem o jeho zařazení do třídy přípravného ročníku, je třeba přinést

 • žádost o přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • žádost o odklad povinné školní docházky ZDE
 • žádost o přijetí do přípravné třídy ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti - doložit pro fyzickou kontrolu

Pro zařazení dítěte nešestiletého je nutno doložit

 • žádost o přijetí do přípravné třídy
 • zápisový lístek
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení

 Předčasný nástup - pokud máte zájem o přijetí dítěte, které k 30. 8. 2020 nedovrší šesti let

 • žádost o předčasné přijetí k povinné školní docházce ZDE
 • zápisový lístek ZDE
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě dítete, kterému bude 6 let až po 31. 12. 2020)
 • rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti - doložit pro fyzickou kontrolu

Pokud nemáte možnost tisku dokumentů, budou k dispozici v pracovních dnech kromě pátku od 1. 4. 2020 v době 9.00 - 12.00 u vchodu do školy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, jsme Vám k dispozici ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době 9.00 - 13.00 na telefonních číslech

378 028 700, 378 028 702, 728 678 366

 

Design by SITMP