13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Habrmánek

Velkou tradici má na škole pěvecký sbor žáků 1. stupně, který je vedený paní učitelkou Renátou Kubištovou. Zpěváčkové se scházejí každé pondělí ve 13.00 ve třídě IV, A kde se připravují na svá vystoupení.

Habrmánek vystupuje tradičně na školních akcích, žáci s paní učitelkou připravují vystoupení na Adventní zpívání u ÚMO2, zpívání pro seniory.

Habrmánek se pravidelně účastní na jaře krajské přehlídky pěveckých sborů. Ve školním roce 2012/2013 získal opět stříbrné pásmo.

Vánoční zpívání ve škole 

Design by SITMP