13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Šikovné odkazy pro všechny ročníky ze zeměpisu

www.zemepis.com

pro všechny ročníky

Naleznete zde velké množství informací např.:

  • 6. roč. fyzická geografie, matematická geografie (vesmír, planeta Země...)
  • 7. a 8. roč. světová čísla ( nej zeměpisných jevů, pořadí států z různého hlediska ...
  • 9. roč. geografie ČR

www.zemepis.eu

Zde naleznete zajímavé informace o všech zemích světa

Design by SITMP