Kritéria hodnocení ZŽS

Výsledná známka je složena z následujících parametrů - také jsou uvedeny váhy známek, ze kterých se pro výsledné hodnocení počítá tzv. vážený průměr: