13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Kritéria hodnocení ZŽS

Výsledná známka je složena z následujících parametrů - také jsou uvedeny váhy známek, ze kterých se pro výsledné hodnocení počítá tzv. vážený průměr:

  • samostatné tematické práce - 1,0
  • skupinové práce - vzájemná spolupráce - 1,0
  • písemné nebo on-line testování získaných znalostí - kombinace otevřených a uzavřených otázek a odpovědí - 0,8
  • práce v hodině - 0,6
  • aktivita v hodině - 0,3

Design by SITMP