13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady klasifikace z výtvarné výchovy

Kritéria hodnocení VV:

  • Kvalita tvůrčího projevu dle individuálních schopností a nadání (samostatnost, kreativita, dodržování výtvarné techniky, pokud je zadána a její zvládnutí)
  • Vztah žáka k výtvarným činnostem – má všechny potřebné pomůcky, snaha, přístup k práci, čistota práce
  • Spolupráce s ostatními spolužáky (skupinová práce)
  • Odevzdání práce v termínu (po domluvě v prodlouženém termínu)

Při opakované absenci, dlouhodobé nemoci je možné zadat náhradní domácí práci.

Design by SITMP