Zásady klasifikace z výtvarné výchovy

Kritéria hodnocení výtvarné výchovy.

Kritéria hodnocení VV:

Při opakované absenci, dlouhodobé nemoci je možné zadat náhradní domácí práci.