13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady klasifikace v předmětu volba povolání

Podklady pro klasifikaci

  • přístup žáka k předmětu a jeho aktivní zapojení ve výuce
  • samostatná práce v hodině spojená s pracovním listem
  • skupinová práce
  • vyhledávání a třídění informací na PC
  • referát, prezentace na určené téma
  • aktivita v hodině

Klasifikace při absenci

  • doplnění učiva - pracovních listů, popř. náhradní práce

 

Design by SITMP