13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Začátky a konce výuky tělesné výchovy

Všechny hodiny tělesné výchovy v 5. - 9. ročníku jnebo pohybových her v 6. - 9. ročníku sou v délce trvání 2x 45 minut a probíhají bez 10 minutové přestávky mezi hodinami.

V případě že se jedná o dvouhodinovku v rámci dopoledního vyučování 5. - 6. vyučovací hodinu, žáky si vyučující vyzvedává ve třídě v 11:50 hodin. Pokud TV bude probíhat v tělocvičně (tam se žáci i převlékají), po skončení vyučování už se žáci do školy nevracejí a mohou samostatně odcházet domů nebo na oběd ve 13:20 hodin. Výuka oproti rozvrhu končí o 10 minut dříve.

 • 6.A, 6.B - pondělí 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin
 • 5.C, 5.B - úterý 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin
 • 5.A, 6.C - čtvrtek 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin
 • 7.A, 7. B - pátek 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin
 • PH 6. - 7. ročník - úterý 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin
 • PH 8. - 9. ročník - středa 5. - 6. vyučovací hodina 11:50 - 13:20 hodin

Pokud se jedná o odpolední vyučování TV 8. - 9. vyučovací hodinu, hodina začíná dle zákona 50 minut po skončení dopoledního vyučování (tzn. ve 14:20 hodin). SRAZ JE VŽDY PŘED HLAVNÍM VCHODEM ŠKOLY, kde si žáky vyzvedává vyučující. Pokud TV bude probíhat v tělocvičně (tam se žáci i převlékají), po skončení vyučování už se žáci před školu nevracejí a mohou samostatně odcházet domů.

 • 9.A, 9.B - úterý 8. - 9. vyučovací hodinu 14:20 - 15:50 hodin

Pokud se jedná o odpolední vyučování TV 7. - 8. vyučovací hodinu, hodina začíná ve 13:25 hodin a končí 14:55 hodin. SRAZ JE VŽDY PŘED HLAVNÍM VCHODEM ŠKOLY, kde si žáky vyzvedává vyučující. Pokud TV bude probíhat v tělocvičně (tam se žáci i převlékají), po skončení vyučování už se žáci před školu nevracejí a mohou samostatně odcházet domů.

 • 7. , 7.B - čtvrtek 7. - 8. vyučovací hodinu 13:25 - 14:55 hodin

V období listopad až leden mají žáci 6. ročníku v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik v bazénu na Slovanech, kde se reálný čas oproti rozvrhu také liší.

 • 6.A, 6.B - pondělí 5. - 6. vyučovací hodinu - reálně 11:50 - 13:00 hodin
 • 6.C - čtvrtek 5. - 6. vyučovací hodinu - reálně 11:50 - 13:00 hodin
 • Ve 13:00 hodin končí výcvik v dráze, po skončení výcviku se žáci společně už před školu nevracejí a mohou samostatně odcházet.

 

Design by SITMP