13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Kritéria hodnocení předmětu IF, ZA, PG

Výsledná známka je složena z následujících parametrů - také jsou uvedeny váhy známek, ze kterých se pro výsledné hodnocení vypočítává vážený průměr:

  • Samostatná tematická práce - praktické zvládnutí osvojeného učiva (1,0)
  • Teoretické testy - ověření teoretických znalostí formou písemného či on-line testu (větší testy - 0,8, menší - 0,6)
  • Aktivita v hodinách - 0,3

Největší důraz je kladen na praktickou činnost žáka u počítače (1,0).

Design by SITMP