13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zásady klasifikace z hudební výchovy

Výsledná známka je složena z následujících parametrů:
  • aktivita v hodinách (zpěv, rytmus, práce s poslechem, pracovn listy, práce ve skupinách, ...)
  • samostatná práce - příprava referátu nebo prezentace do hodiny (každý absolvuje 1 za pololetí - viz rozpis dle měsíců, další dobrovolné)
  • testy pro zopakování teoretického učiva - kratší, může jich být několik za pololetí (možnost nahlédnutí do vlastního sešitu)
  • dobrovolné domácí úkoly (zhruba 1 - 2 za pololetí, zadání přes ŠOL)
  • vedení sešitu - hodností se stav a úplnost záznamů z hodin

Při opakované absenci, dlouhodobé nemoci je možné zadat náhradní domácí práci.

Design by SITMP