Zásady klasifikace z hudební výchovy

Kritéria hodnocení z hudební výchovy

Výsledná známka je složena z následujících parametrů:

Při opakované absenci, dlouhodobé nemoci je možné zadat náhradní domácí práci.