13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Chemické značky

Zde najdete přehled chemických značek a termíny jejich zvládnutí.

Školní rok 2017/2018

1)   H, He, Li,  Be.  B, C, N, O, F, Ne   -  termín zvládnutí 18.9.

2)   Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca  - 2.10.

3)   V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se - 16.10.

4)   Br, Kr, Mo, Pd,  Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te - 30.10.

5)   I, Xe, Cs, Ba, W, Os, Pt, Au, Hg, Pb, Bi, Po, At, Rn, Ra -  20.11.

Design by SITMP