13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Hodnocení AJ pro 8. - 9. ročník

Ústní prezentace tématu v rozsahu cca 5-7 min. (váha 1,0), prezentující musí být schopen o tématu pohovořit ústně po předchozí domácí přípravě, nesmí číst text (nehodnotí se schopnost čtení, ale mluvená dovednost).
Kritéria známkování prezentace: plynulost řeči, množství prezentovaných informací, absence či přítomnost hrubých chyb ovlivňujících srozumitelnost řečeného (chyby gramatické, výslovnostní, lexikální apod.).

Témata prezentací:

1/ - Nature and environment, helping
2/ - Clothes and fashion – traditional clothes (Scottish kilt), modern clothes
3/ - Halloween in the Czech Republic – American influence vs our traditions
4/ - sports, hobbies, leisure time
5/ - travelling, where to spend holidays
6/ - Shopping, shops, department stores, where to buy meat (butchers) etc.
7/ - Art and music (traditional, modern) in various cultures
8/ - USA
9/– Great Britain
10/– School and Education, jobs
11/– Health, at the hospital
12/– Food, cooking, restaurants, national cuisine
13/ - Christmas in English speaking countries
14/– At the cinema – actors, movies (history, modern cinemas etc.)

15/ – Australia and New Zealand, zbylé téma, možnost opravy

 

Design by SITMP