13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Procvičování pro děti 0. ročníku

Vážení rodiče,
vzhledem k nastalé situaci a blížícím se zápisům do 1. třídy ZŠ vás prosíme o spolupráci při přípravě vašich dětí.

 Nápady k procvičování:
• opakujte číselnou řadu 1-9, 9-1, porovnávání čísel (< = >), pravolevou a časoprostorovou orientaci, hledání rozdílů – obrázky v dětských časopisech
• poznávat počáteční hlásku slova – M, L, P, S, A, E, I, O, U, T, J, N, D
• opakujte si roční období, měsíce a dny v týdnu
• čtěte dětem klasické české pohádky (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Otesánek,…), nechte děti vyprávět příběh vlastními slovy, charakterizujte hlavní postavy
• procvičujte jemnou motoriku (zavazování tkaniček, navlékání korálků, skládání puzzle, vystřihování drobných tvarů, …) a grafomotoriku (obkreslování, vybarvování - dbejte na správný úchop tužky)
• nácvik říkanky Kukačka (děti mají nalepeno v notýsku)


Design by SITMP