13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Učivo pro 4.ročník od 23.3 -3.4.2020

Učivo pro 4.ročník od 23.3 -3.4.2020

 

Učivo  - do 27.3.

ČJ – U do  str.78

       U str.76/3,4,str.77/5-10,str.78/2,3,4  - napsat do sešitů/papíry

       PS  - do str.18 napsat 

       Čtení vlastní kniha       

                                                     

Matematika 3. U -  str. 57,str. 12/3,str. 13/7,8 napsat, 

                         Pročíst strany10,11,12,13,14

Početníček č. 2   str. 8, 9, 10

Vlast.-U – do  str. 86

           PS č.2 do str. 10

Přírodověda U  str. 75-76 + 85 Přepsat do školního sešitu zelený rámeček jako zápis

                     Písemně vypracovat otázky str. 85/1-5

 

Učivo  - do 3.4.

ČJ - U – do  str.81

       U str.79/2,3,4,str. 80/3,4,str. 81/1,2,3,5 - napsat

PS  -  str.20

Čtení vlastní kniha    

                                                         

Matematika 3. U -str. 15 +  str. 18,19,

                         napsat str.15/7,str.18/19,20,22,23,24 str. 19 vypočítat věk

Početníček č. 2   str.11, 12 +18,19,20

Vlast.-U – do  str. 89  PS č.2 do str. 12

Přírodověda PS  str. 30-31

 

 

Cvičení pište buď do sešitů nebo na volné papíry a po příchodu do školy předložíte ke kontrole.

 

Design by SITMP