13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Učivo 2. ročníku do 6.11.2020

UČIVO 2.A:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – str. 20–21

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – str. 21 - 24

·         UČEBNICE – do str. 36 (procvičovat ústně i písemně)

·         ČÍTANKA – do str. 34 (procvičování plynulého hlasitého čtení s výrazem)

·         Hlasité čtení vlastní knihy (po přečtení napsat do deníčku jednoduchý zápis, doplnit obrázkem)

·         www.skolakov.eu

 

 

MATEMATIKA:

·         PS do str. 34 + PS str. 81 (sčítáme a odčítáme s přechodem do 15; tělesa)

·         https://wordwall.net/play/5734/996/880

·         https://wordwall.net/play/5734/996/315

·         https://wordwall.net/play/5734/996/919

·         https://wordwall.net/play/5734/996/641

·         https://wordwall.net/play/5734/996/352

 

 

PRVOUKA:

·         PRVOUKA PRAC. SEŠIT – str. 21–25

·         UČEBNICE – do str. 23

https://wordwall.net/play/5737/593/385

https://wordwall.net/play/5737/593/531

https://wordwall.net/play/5737/593/926

https://wordwall.net/play/5737/593/649

 

ANGLIČTINA:

·         UČEBNICE – str. 9–12 + str. 72, 75 (kartičky vystřihnout a popsat z druhé strany)

 

 

 

 

NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA:

ANIMALS:                                                   NUMBERS 1–5

·         an elephant – slon                                                

·         a giraffe – žirafa

·         a hippo – hroch

·         a rhino – nosorožec

·         a zebra – zebra

·         a lion – lev

·         It´s a lion. It´s an elephant. It´s a giraffe…

·         How many lions? How many giraffes?...

HALLOWEEN:

 

·         a bat – netopýr

·         a cat – kočka

·         a ghost – duch

·         a witch – čarodějnice

·         a pumpkin – dýně

·         It´s a ghost. I´m a witch.

·         What colour is it? It´s black.

·         It´s Halloween!

 

 

Procvičování slovní zásoby:

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards:

https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 Doporučuji zařazovat práci se stavebnicí, omalovánkami, modelínou, přírodním materiálem, voskovkami, vodovými barvami a štětcem, nůžkami, lepidlem atd. Veďte děti k vnímání hudby, rytmu a pohybu.

Děkuji za Váš čas a dobrou spolupráci!

 

2.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz


 

UČIVO 2.B:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – str. 21-23

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – str. 19 - 22

·         UČEBNICE – do str. 30 (procvičovat ústně i písemně)

·         ČÍTANKA – do str. 32(procvičování plynulého hlasitého čtení s výrazem)

·         DENÍČEK – Minimálně tři věty za týden – psacím písmem

·         JSEM ČTENÁŘ – str.14 - 15

·         www.skolakov.eu

 

 

MATEMATIKA:

·         PS do str. 29 +32,33,34 str. 80 (sčítáme a odčítáme s přechodem do 15; tělesa)

·         https://wordwall.net/play/5734/996/880

·         https://wordwall.net/play/5734/996/315

·         https://wordwall.net/play/5734/996/919

·         https://wordwall.net/play/5734/996/641

·         https://wordwall.net/play/5734/996/352

 

 

PRVOUKA:

·         PRVOUKA PRAC. SEŠIT – str. 21–25

·         UČEBNICE – do str. 23

https://wordwall.net/play/5737/593/385

https://wordwall.net/play/5737/593/531

https://wordwall.net/play/5737/593/926

https://wordwall.net/play/5737/593/649

 

ANGLIČTINA:

·         UČEBNICE – str. 11 + str. 72

 

HALLOWEEN:

 

·         a bat – netopýr

·         a cat – kočka

·         a ghost – duch

·         a witch – čarodějnice

·         a pumpkin – dýně

·         It´s a ghost. I´m a witch.

·         What colour is it? It´s black.

·         It´s Halloween!

 

 

Procvičování slovní zásoby:

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards:

https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 Doporučuji zařazovat práci se stavebnicí, omalovánkami, modelínou, přírodním materiálem, voskovkami, vodovými barvami a štětcem, nůžkami, lepidlem atd. Veďte děti k vnímání hudby, rytmu a pohybu.

Děkuji za Váš čas a dobrou spolupráci!

 

2.B Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz

 

Design by SITMP