13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Týdenní plán 2.B od 9.11. - 13.11.2020

ČESKÝ JAZYK

PÍSANKA: str. 24-25

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 23-26

UČEBNICE: 30 – 36 procvičovat ústně a písemně, dle vašich možností

ČÍTANKA: 32 – 37 procvičovat plynulé čtení

DENÍČEK: minimálně 3 věty psacím písmem

JSEM ČTENÁŘ: 16-17

 

MATEMATIKA

Str. 30-31, 35-36 + 81 (práce s mincemi, početní operace s Kč, rozkládání čísel, procvičování sčítání a odčítání, geometrická tělesa – kužel, jehlan: můžete tělesa vymodelovat)

PRVOUKA

Str. 26,27

ANGLIČTINA

Str. 11,12 – 75 (kartičky vystřihnout a popsat z druhé strany)

NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA:

ANIMALS:                                                  NUMBERS 1–5

·         an elephant – slon                                                      

·         a giraffe – žirafa

·         a hippo – hroch

·         a rhino – nosorožec

·         a zebra – zebra

·         a lion – lev

·         It´s a lion. It´s an elephant. It´s a giraffe…

·         How many lions? How many giraffes?...

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 Doporučuji zařazovat práci se stavebnicí, omalovánkami, modelínou, přírodním materiálem, voskovkami, vodovými barvami a štětcem, nůžkami, lepidlem atd. Veďte děti k vnímání hudby, rytmu a pohybu.

Děkuji za Váš čas a dobrou spolupráci!

 

Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz

 

Design by SITMP