Poděkování rodičům a ukázka prací 2.B

Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se intenzivně a aktivně podílejí na distanční výuce. V této době je to náročné pro obě strany, ale přesto děti vytváří nádherné práce. Bez Vaší spolupráce by žáci neodváděli takové výsledky. Dokážou se věnovat i pracovním činnostem, zdravotním procházkám nebo výtvarnému umění.