13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO DRUHÝ ROČNÍK DO 23.10.2020

UČIVO 2.A:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – do str.19 (písmena a, o, A, O, d, ď, au, ou)

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – str. 18 - 20

·         UČEBNICE – str. 20 - 26

·         ČÍTANKA – str.22 - 25 (procvičování plynulého hlasitého čtení)

 

MATEMATIKA:

·         Do str. 26 + str.79 procvičování příkladů pamětného sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku (ústně i písemně)

 

PRVOUKA:

·         Pracovní sešit – str. 16 – 20 (připravit kartičky)

·         Učebnice – str. 10 – 15 (přečíst)

ANGLIČTINA:

LEKCE – MY FACE

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:

Ears – uši

Eyes – oči

Face – obličej

Hair – vlasy

Mouth – pusa

Nose – nos

I´m happy. – Jsem šťastný

I´m sad. – Jsem smutný.

 

Procvičování slovní zásoby:

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :

https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

Děkuji za spolupráci!

 

2.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz


UČIVO 2.B:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – do str. 20 (písmena O, d, ď, au, ou)

·         JSEM ČTENÁŘ – do str.12-13

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – do str. 18

·         UČEBNICE – str. 15 - 22 (procvičování)

·         ČÍTANKA – str. 22 - 25 (procvičování plynulého hlasitého čtení)

·         DENÍČEK – za jeden týden min. tři věty (opravdu nepište navíc, ať toho nemáte hodně)

MATEMATIKA:

·         Do str. 26 + str. 79 procvičování příkladů pamětného sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku (ústně i písemně)

 

PRVOUKA:

·         Pracovní sešit – do str. 20 (poznávání stromů, podzimní měsíce)

·         Učebnice – str. 10 – 15 (přečíst)

ANGLIČTINA:

LEKCE – MY FACE (můžete pracovat s přiloženým CD)

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:

Ears – uši

Eyes – oči

Face – obličej

Hair – vlasy

Mouth – pusa

Nose – nos

I´m happy. – Jsem šťastný

I´m sad. – Jsem smutný.

 

Procvičování slovní zásoby:

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards :

https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 

Děkuji za spolupráci!

 

2.B – Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz


Design by SITMP