13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO DRUHÝ ROČNÍK DO 16.10.2020

UČIVO 2.A:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – do str. 15 (písmeno w, W, y, Y)

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – str.14 -15

·         UČEBNICE – str.18 - 20

·         ČÍTANKA – str.18 – 21 (procvičování plynulého hlasitého čtení)

 

MATEMATIKA:

·         Do str. 21 + procvičování příkladů pamětného sčítání a odčítání do 12 s přechodem přes desítku (ústně i písemně)

 

PRVOUKA:

·         Pracovní sešit - do str. 15

·         Učebnice – str. 8 -11

ANGLIČTINA:

LEKCE – MY FACE

UČEBNICE – str. 73 (vytvořit obličej podle poslechu nebo vlastní fantazie)

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:

Ears – uši

Eyes – oči

Face – obličej

Hair – vlasy

Mouth – pusa

Nose – nos

I´m happy. – Jsem šťastný

I´m sad. – Jsem smutný.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA

https://www.youtube.com/watch?v=gg59gL54UpE

https://www.youtube.com/watch?v=HnSWAkuBNgU

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

Děkuji za spolupráci!

 

2.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz


UČIVO 2.B:

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – do str. 16 (písmeno w, W, y, Y, a, o)

·         JSEM ČTENÁŘ – do str.11

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – do str.13

·         UČEBNICE – str.11-14 (procvičování)

·         ČÍTANKA – str.18 – 21 (procvičování plynulého hlasitého čtení)

·         DENÍČEK – za jeden týden min. tři věty (opravdu nepište navíc, ať toho nemáte hodně)

 

MATEMATIKA:

·         Do str. 21 + procvičování příkladů pamětného sčítání a odčítání do 12 s přechodem přes desítku (ústně i písemně)

 

PRVOUKA:

·         Pracovní sešit – do str. 16 (poznávání stromů, podzimní měsíce)

·         Učebnice – str. 8-11

ANGLIČTINA:

LEKCE – MY FACE

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:

Ears – uši

Eyes – oči

Face – obličej

Hair – vlasy

Mouth – pusa

Nose – nos

I´m happy. – Jsem šťastný

I´m sad. – Jsem smutný.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA

https://www.youtube.com/watch?v=gg59gL54UpE

https://www.youtube.com/watch?v=HnSWAkuBNgU

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 

Děkuji za spolupráci!

 

2.B – Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz


Design by SITMP