13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Domácí úkoly pro 2.A od 9.11. - 13.11.2020

ČESKÝ JAZYK:

·         PÍSANKA – str. 22–23

·         ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠIT. – str. 25, 26, 28

·         UČEBNICE – do str. 39(cvičení procvičovat ústně i písemně)

·         ČÍTANKA – do str. 39 (procvičování plynulého hlasitého čtení s výrazem)

·         hlasité čtení vlastní knihy (po přečtení knihy napiš do deníčku jednoduchý zápis, doplň obrázkem)

·         www.skolakov.eu

 

 

MATEMATIKA:

·         PS do str. 39 + PS str. 82 (sčítáme a odčítáme s přechodem do 18;

rýsujeme přímou, křivou a lomenou čáru)

·         https://wordwall.net/play/5734/996/880

·         https://wordwall.net/play/5734/996/315

·         https://wordwall.net/play/5734/996/919

·         https://wordwall.net/play/5734/996/641

·         https://wordwall.net/play/5734/996/352

 

 

PRVOUKA:

·         PRVOUKA PRAC. SEŠIT – do str. 28

·         UČEBNICE – do str. 27

 

ANGLIČTINA:

·         UČEBNICE – str. 13–15 + str. 75 (kartičky vystřihnout a popsat z druhé strany)

·         Prosím, procvičujte s dětmi psaní slovíček, je to pro nás nové.

 

NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA:

ANIMALS:                                                   NUMBERS 1–5

·         an elephant – slon                                                

·         a giraffe – žirafa

·         a hippo – hroch

·         a rhino – nosorožec

·         a zebra – zebra

·         a lion – lev

·         a bird – pták

·         It´s a lion. It´s an elephant. It´s a giraffe…

·         How many lions? How many giraffes?...

 

 

Anglický jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

 Procvičování s obrázky

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

 Kartičky Flashcards:

https://www.jazyky-online.info/anglictina/flashcards.php

 Učení slovíček

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

 

 

TĚLESNÁ, HUDEBNÍ, PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pracujte, prosím, dle aktuální situace a možností rodiny.

 Doporučuji zařazovat práci se stavebnicí, omalovánkami, modelínou, přírodním materiálem, voskovkami, vodovými barvami a štětcem, nůžkami, lepidlem atd. Veďte děti k vnímání hudby, rytmu a pohybu.

Děkuji za Váš čas a dobrou spolupráci!

 

2.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz

Design by SITMP