13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO PRVNÍ ROČNÍK do 3.4.

Další internetové zdroje k procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.rysava.websnadno.cz/   

http://www.ucimsecist.cz/

http://dornakova.zsadolfovice.cz/

http://www.naucsepocitat.cz/k1/

UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

·         UŽ ČTEME A PÍŠEME – do str.26/ opakovaně číst

 

·         PÍSANKA 1 – dokončit

 

Následně cvičit do vlastních sešitů psací písmena: c, C, č, Č.

 

·         MŮJ DENÍČEK – prosíme pokračujte v psaní deníčků o běžných denních činnostech dítěte, rozšiřujeme slovní zásobu a upevňujeme psaní.

 

MATEMATIKA:

·         MATEMATIKA 2.díl do str. 37/ počítání o více, o méně; příklady v obráceném pořadí i slovní úlohy.

·         Doporučujeme zařazovat matematické chvilky několikrát denně při běžných denních činnostech (jízda autem, jednoduché domácí práce atd.)

PRVOUKA:

VELIKONOCE – zvyky, tradice, výzdoba domova, přání, pečení, barvení kraslic, koleda

ANGLIČTINA:

Nová slovní zásoba:

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8

https://www.youtube.com/watch?v=gGxaTfzmuMI

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

https://www.youtube.com/watch?v=81urz54HIIc

HRAČKY – The Toys

míč – ball

panenka – doll

drak – kite

loď – boat

medvídek – teddy bear

auto – car

jojo – yo-yo

vlak – train

 

Pracujte s dětmi dle svých možností. Děkujeme za spolupráci!

 

1.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz

1.B – Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz


Design by SITMP