13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Začátek roku v 1. třídách

Školní rok 2020 / 2021 začal pro téměř 60 prvňáčků na 13. ZŠ ve třech třídách. Po prvním nesmělém okukování a poznávání se začalo pro všechny nové období, ve kterém se  učili jednotlivá písmenka, správné držení tužky, počítat do 5 a také poznávali prostředí kolem sebe. Učili se nejen, jak se mají ve škole chovat, ale také si zpestřovali vyučování zpěvem, cvičením a malováním - velkým zážitkem bylo například navlékání jeřabin. V rámci rozšířené výuky tělocviku  navštěvovali malí žáčci plavecký bazén vedle školy, seznamovali se se základy florbalu. Většině dětí se ve škole líbí a chodí do ní rády, ale bohužel nová epidemie koronaviru všem školu zavřela a výuka nyní probíhá na dálku. Všichni ale věříme, že se zase společně sejdeme ve třídách a budeme dál pokračovat ve výuce bez nějakých velkých omezení. Škola přece není jen místem, kde se učíme, ale také místem s novými kamarády, se kterými se dá zažít spousta legrace.

            

 

Design by SITMP