13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO PRVNÍ ROČNÍK DO 27.3.2020

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO PRVNÍ ROČNÍK

DO 27. 3. 2020

Informace budou pravidelně aktualizovány, sledujte www stránky školy a e-maily, děkujeme.

 

Prosíme, pravidelně s dětmi čtěte, pište, počítejte. Vše by mělo být každodenní. Doporučujeme číst vlastní knihu nebo dětské časopisy, kreslit, vybarvovat, lepit, stříhat, modelovat, psát a počítat mimo pracovní sešity. Interaktivně lze doma procvičovat zdarma na PC, mobilním telefonu a internetu např. na:

https://skolakov.eu/

www.skolasnadhledem.cz

https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/hybridni-vzdelavaci-materialy/o-projektu-22265?utm_source=hp_fraus&utm_medium=banner&utm_term=hybrid

https://pripravy.estranky.cz/

Na internetu je k našim tématům se stažení spoustu pracovních listů.

Česká televize spouští od pondělí 16. 3. 2020 projekt nazvaný UčíTelka.

 Na programu ČT2 je pro žáky 1. stupně ZŠ každý den od 9.00 hod. připraveno vyučování prostřednictvím televizní obrazovky:

http://www.ceskaskola.cz/2020/03/kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde.html?m=1

 

KUBA A KUBIKULA - https://www.youtube.com/watch?v=sm5uQBpm9YU

STRAŠIDLOVÁ - https://www.youtube.com/watch?v=_U60EnsvT0o

 

 

UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

·         UŽ ČTEME A PÍŠEME – do str.23/V říši pohádek (opakovaně číst a plnit úkoly pod textem) + str. 65 – 67 (podle možností)

 

·         PÍSANKA 1 – do str.29/ doporučujeme procvičovat psaní do vlastních sešitů včetně diktátů písmen a slov.

·         MŮJ DENÍČEK – pokračujte ve psaní každodenních zážitků dětí. Pokud leží deníček ve škole, pište na papír a zápisky s obrázky následně do deníčků vlepíme.

1.B – HRAJEME SI VE ŠKOLE A DOMA – do str. 83

 

MATEMATIKA:

·         MATEMATIKA 2.díl do str. 33/ sčítání a odčítání, porovnávání do 10

·         Doporučujeme zařazovat matematické chvilky několikrát denně při běžných denních činnostech (jízda autem, jednoduché domácí práce atd.)

PRVOUKA:

·         UČIVO JARO – jarní květiny, domácí zvířata a jejich mláďata, počasí, oblečení, stromy a keře, práce na zahradě (setí a sázení), jarní měsíce, jarní svátky, jarní hry dětí/ povídat si, vyprávět, vysvětlovat, používat interaktivní materiály

·         Doporučujeme vyhledávat a učit děti zpaměti jarní říkanky, básničky a rozpočítadla, hádanky aj.

 

ANGLIČTINA:

Doporučujeme interaktivní materiály k upevnění následující slovní zásoby:


ZVÍŘATA – The Animals

kočka – cat

pes – dog

kůň – horse

králík – rabbit

pták - bird

 

MOŘE – The Sea

moře – sea

ryba – fish

mušle – shell

krab – crab

hvězda – starfish

šťastný - happy

smutný – sad

BARVY – The colours

červená – red

zelená - green

modrá - blue

žlutá – yellow

 

 

MOJE TĚLO – My body

tělo - body

hlava - head

ruce - hands

chodidlo – feet

 

 

MOJE RODINA – My family

máma – mother/mum

táta – father/dad

bratr - brother

sestra - sister

sestry - sisters

babička – granny/grandmother

dědeček - grandad/grandfather

 

MOJE TŘÍDA – My classroom

třída – class

kniha - book

penál – pencil case

pero – pen

 

tužka - pencil

guma - rubber

batoh, aktovka - bag

 

POČÍTÁNÍ 1-5 – one, two, three, four, five

 


Prosíme rodiče o shromažďování všech vypracovaných materiálů a zavedení jakéhosi „Karanténního portfolia“.

Po návratu do běžného školního režimu využijeme ke klasifikaci.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

 Uvědomujeme si, jak je zvláště v první třídě Vaše práce s dětmi důležitá a také náročná.

Přejeme hlavně pevné zdraví a pěkné dny s Vašimi dětmi.

 

1.A - Mgr. Irena Fikrlová: fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz

1.B – Mgr. Denisa Poršová: porsovade@zs13.plzen-edu.cz

Design by SITMP