Informace pro rodiče vycházejících žáků

Kde získat informace, některé organizační záležitosti, na co se zaměřit, ...

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore