13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Přijímací řízení na SŠ

Vážení rodiče,

v sobotu 24. 4. 2021 si mohou Vaše děti vyzkoušet přijímací zkoušky z matematiky nanečisto. Bližší informace najdete na:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimacky-na-ss-z-matematiky-nanecisto/all.

Dále bych Vás chtěla informovat o mimořádných opatření MZ v souvislosti s přijímací zkouškou na SŠ. Osobní přítomnost na přijímací zkoušce bude umožněna uchazeči pouze za podmínek uvedených v dokumentu v článku I., II. (viz. přiložený soubor).

Z článku III. vyplývá, že pokud je uchazeč žákem školy, je oprávněn se pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit testování ve škole, ve které je žákem, tzn. na naší škole.

Bližší informace k termínu testování obdržíte ke konci příštího týdne.

 

Design by SITMP