13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Marie Sochorová
Kontakt: sochorovama@zs13.plzen-edu.cz

 

15. června 2020 9:46

Vážení rodiče,uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí…

 
 

11. května 2020 9:15

Vážení rodiče,v důsledku opatření v souvislosti s šířením koronaviru se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání…

 
 
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ

30. března 2020 18:56

Vážení rodiče vycházejících žáků a žáků se zájmem o vzdělávání na víceletých gymnáziích v příštím školním roce,v souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku…

 
 
Zadávání domácí přípravy z MA v období uzavření škol

11. března 2020 13:41

Po dobu uzavření škol budou všem žákům 2. stupně průběžně zadávány domácí úkoly. Každý žák najde zadanou domácí přípravu i s pokyny ve složce MA - DÚ  - třída žáka.Pro každého žáka jsou…

 
Design by SITMP