Školní jídelna

Součástí školy je školní jídelna s velkokapacitní kuchyní. Žákům, pracovníkům školy a v doplňkové činnosti i cizím strávníkům nabízíme obědy z výběru dvou jídel.

Možnost úhrady stravného:

Bankovní účty:

 Pokud Vaše dítě přestane na obědy chodit, musíte zrušit inkaso a odhlásit (zablokovat) obědy u vedoucí školní jídelny.

Stravné se platí zálohově dopředu podle počtu stravovacích dnů v následujícím měsíci vždy k 20. dni předchozího měsíce (např. na měsíc září se strhává platba 20. srpna). Proto je nutné v bankách nahlásit první splátku v tomto termínu! Je třeba, aby k 20. dni každého měsíce byla na účtu dostatečná finanční částka. Identifikace strávníka:
 Výběr druhu oběda:
Odhlašování oběda:

Oběd lze odhlásit dva dny předem do 14.00 hodin.

Při nemoci strávníka lze odhlásit oběd první den nemoci nejpozději do 8.00 hodin u vedoucí jídelny.

Žáci mají nárok na oběd pouze první den nemoci (možnost vyzvednutí do stravovacích nádob), ostatní dny jsou povinni zákonní zástupci či žáci odhlásit.

V době nemoci je možnost odebírání oběda do jídlonosičů za plnou cenu.

 

Bližší informace získáte ve vnitřním řádu školní jídelny (přiložený dokument).

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny na telefonu 378 028 717 (702 272 083) nebo radovama@zs13.plzen-edu.cz
Pohled do školní kuchyně  Kuchařky v akci  Výdejna jídel

 

vedoucí šk. jídelnyMarie Radová
IZO102664242
telefon (záznamník)378 028 717
Číslo účtu pro bezhotovostní platby    10334311/0100

 

Ceny obědů platné od 1. 1. 2017 1. 9. 2020

žáci 7 - 1030,- Kč
žáci11 - 1432,- Kč
žáci 15 a výše34,- Kč
cizí strávníci76,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle tabulky.

 

Aktuální jídelníček naleznete na stránkách http://www.strava.cz/istravne/ , kde si najdete v odkazu Jídelníčky naší školu (zařízení 0378). Rychlý přechod na přihlášení Vám umožňuje odkaz na našich stránkách VIS-iStravné.

Na těchto stránkách lze také objednávat a odhlašovat obědy. V přiloženém dokumentu naleznete jednoduchý návod, jak postupovat při objednávání a odhlašování obědů přes internet.