13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina je součástí 13. základní školy Plzeň. Ve školním roce 2020/2021 je v provozu šest oddělení. Pět oddělení se nachází na adrese Habrmannova 45 v boční budově, šesté oddělení je umístěno na odloučeném pracovišti v budově Táborská 28. Tři oddělení v Habrmannově ulici mají samostatnou učebnu, dvě oddělení se nachází v učebnách pro první třídy, kde je vybavení i pro ŠD. Na odloučeném pracovišti má šesté oddělení vlastní prostor. Školní družina má k dispozici i ostatní prostory školy (školní kuchyňku, dílny, počítačové učebny, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu).

Školní družina je zaměřena na zájmovou činnost žáků a dětí, dále na výchovně vzdělávací, odpočinkovou, rekreační a spontánní činnost. Za běžného režimu školy jsou pořádány různé příležitostné akce, například nejrůznější hry a soutěže, sportovní odpoledne, čertí den a další akce v předvánočním období, maškarní karneval, oslava příchodu jara, velikonoční tvoření, dětský den, hry na hřišti a v parku. V rámci ŠD jsou bezplatně žákům a dětem nabízeny různé zájmové kroužky. Některé akce pořádáme ve spolupráci s rodiči.

Provoz školní družiny:

Budova Habrmannova

  • Ranní provoz: 6:00 - 7:40 (příchod do 7:30)
  • Odpolední provoz: 11:40 - 17:00 (pátek do 16:30)

Budova Táborská

  • Ranní provoz: 6:30 - 7:40 (příchod do 7:30)
  • Odpolední provoz: 11:40 - 16:30 (pátek do 16:00)

Platba za školní družinu:

  • 140,- Kč za každý započatý měsíc přihlášeného žáka či dítěte
  • 80,- Kč při pobytu dítěte či žáka pouze v ranním provozu družiny

Poplatek za ŠD lze uhradit jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou na poště, hotově přes pokladnu v kanceláři školy.

Při bezhotovostní platbě Vás žádáme uvést v kolonce VKLAD JMÉNEM - JMÉNO DÍTĚTE! Jinak je velmi složité vaši platbu správně přiřadit!

Jednorázová na celý školní rok (10 měsíců) 1 400,- Kč - nejlepší řešení! :-)

Na pololetí (5 měsíců): 700,- Kč

Jednorázová platba na celý školní rok vám ušetří poplatky a starost s platbou a předkládáním ke kontrole každý měsíc.

číslo účtu školy: 49538311/0100
variabilní symbol: 0213
konstantní symbol: 379
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

DOKLAD O ZAPLACENÍ VŽDY PŘEDKLÁDEJTE VYCHOVATELKÁM K EVIDENCI.

Vychovatelky pro školní rok 2020/2021:

OdděleníJménoKontakt
1. odděleníLadislava Sedlecká378 028 722
2. odděleníMagdalena Vonešová378 028 721
3. odděleníMiluše Konrádová378 028 712
4. odděleníVlasta Hlaváčková378 028 711
5. odděleníPetra Zozuláková378 028 720
6. odděleníLenka Rapantová378 028 726

Upozornění pro rodiče:
Žáka ze školní družiny nelze uvolnit na základě telefonické žádosti.   

Poplatek za ŠD za měsíc, ve kterém je dítě přihlášeno do ŠD, je nutno zaplatit, i když do ŠD nechodí (např. při dlouhé nemoci).

ŠVP pro ŠD – k nahlédnutí v kanceláři školy.

Design by SITMP