13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školní družina

Školní družina je součástí 13. základní školy Plzeň. Ve školním roce 2019/2020 bude v provozu 7 oddělení. Kmenové třídy jednotlivých oddělení se nachází samostatně v boční budově školy, výjimkou jsou 6. a 7. oddělení, která se nacházejí na odloučeném pracovišti v budově Táborská. Všechna oddělení mají k dispozici veškeré vybavení školy (kuchyňka, dílny, počítačové učebny, tělocvična). V rámci ŠD jsou bezplatně od října nabízeny zájmové kroužky. Během školního roku pořádá školní družina mimo běžných zájmových, rekreačních a vzdělávacích činností také různé společné akce jako je například: dětský den se soutěžemi, maškarní karneval, vystoupení kouzelníka, sportovní odpoledne, oslavu Velikonoc, kreslení na chodníku, úkolovky v parku, a další. 

Fotoalba a akce z uplynulých let najdete na stránkách: http://www.druzina.estranky.cz/, http://druzina.rajce.idnes.cz/http://fotoalba.centrum.cz/

Provoz školní družiny:

  • ráno budova Habrmannova: 6.00 - 7.40 hodin (příchod do 7.30 hod.)
  • odpoledne: 11.40 - 17.00 hodin (pátek do 16.30 hod.
  • budova Táborská: 6.30 - 7.40 (příchod do 7.30 hod.), po vyučování 11.40 - 16.00

Platba za školní družinu:

  • 140,- Kč za každý započatý měsíc přihlášeného žáka či dítěte
  • 80,- Kč při pobytu dítěte či žáka pouze v ranním provozu družiny

Poplatek za ŠD lze uhradit jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem, složenkou na poště, hotově přes pokladnu v kanceláři školy.

Při bezhotovostní platbě Vás žádáme uvést v kolonce VKLAD JMÉNEM - JMÉNO DÍTĚTE! Jinak je velmi složité vaši platbu správně přiřadit!

Jednorázová na celý školní rok (10 měsíců) 1 400,- Kč - nejlepší řešení! :-)

Na pololetí (5 měsíců): 700,- Kč

Jednorázová platba na celý školní rok vám ušetří poplatky a starost s platbou a předkládáním ke kontrole každý měsíc.

číslo účtu školy: 49538311/0100

variabilní symbol: 0213

konstantní symbol: 379

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

DOKLAD O ZAPLACENÍ VŽDY PŘEDKLÁDEJTE VYCHOVATELKÁM K EVIDENCI.  

---------------------------------------------------------------------------------------

Vychovatelky pro školní rok 2019/2020:

OdděleníJménoKontakt
1. odděleníLadislava Sedlecká378 028 722
2. odděleníMagdalena Vonešová378 028 721
3. odděleníMiluše Konrádová378 028 712
4. odděleníVlasta Hlaváčková378 028 711
5. odděleníMichaela Vránová378 028 720
6. odděleníLenka Rapantová378 028 726
7. odděleníSimona Egriová378 028 726

Žáky nelze uvolnit samostatně v jiném čase (než je na přihlášce) pomocí telefonu. Nádejte nás o to.  

Poplatek za ŠD za měsíc, ve kterém je dítě přihlášeno do ŠD, je nutno zaplatit, i když do ŠD nechodí (např. při dlouhé nemoci)

Design by SITMP