13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Velký den otevřených dveří

 

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
 
V sobotu 12. listopadu 2011 proběhl na naší základní škole velký den – „Den otevřených dveří“, který se konal u příležitosti 30. výročí školy na současné adrese v Habrmannově ulici (dříve Sibiřské).
V dopoledních hodinách školu navštívili bývalí i současní žáci, rodiče s budoucími prvňáčky a zároveň jsme uvítali širokou veřejnost. Všichni si mohli prohlédnout jednotlivé učebny, kde byly vystaveny školní kroniky, výroční zprávy školy, fotografie, učebnice, didaktické pomůcky a především práce a projekty žáků.
V odpoledních hodinách pro bývalé i současné pedagogické pracovníky bylo připraveno vystoupení pěveckého sboru Habrmánek a tanečně hudební vystoupení bývalých žáků.
Akce to byla zdařilá. Poděkování za zorganizování tak příjemného dne patří všem zaměstnancům školy - pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům i paním kuchařkám.
Slova poděkování a chvály ze zápisů do knihy návštěv lze shrnout do dvou výstižných vět: „Vaše škola je opravdu krásná a moderně vybavená. Musí se zde žákům moc dobře učit.“ Je to pro nás velká motivace a výzva do dalších let.
Fotografie z akce jsou k nahlédnutí v naší fotogalerii.
Design by SITMP