Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze dne 9.6.2005 v souladu s § 167  zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon. Školská rada při 13. ZŠ Plzeň má 6 členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 2 zástupci  pedagogických pracovníků školy).

Předmět činnosti školské rady:

 

Členové školské rady pro období 2011 - 2014::

Přílohou č. 7 ke zřizovací listině Školské rady při 13. ZŠ Plzeň ze dne 5. 12. 2017 byli jmenováni za členy rady:

 Na prvním jednání ŠR dne 23. 4. 2018 byla zvolena za předsedkyni paní Eva Trůková.