13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

KRPŠ - klub rodičů a přátel školy

 

Cílem sdružení je

 • spolupracovat se školou v oblasti výchovy a vzdělávání dětí

 • hájit všestranný rozvoj osobnosti žáků

 • snažit se o jednotné výchovné působení: rodina - škola

 • pomáhat škole materiálně či finančně při zajištění

 • nákup časopisů do školní knihovny

 • pomoc při zajištění akcí žákovského parlamentu

   

  Výbor sdružení

  • je složen z volených zástupců jednotlivých tříd, který zajišťují přenos informací na třídní schůzky

  • volí svého předsedu, který zajišťuje komunikaci mezi klubem a školou

  • schází se dle potřeby, minimálně 3x ročně

   

  Design by SITMP